FANCY CUT

FC507เพชรมาคีไซส์3.03ct.น้ำ93(K)VVS2
FC507เพชรมาคีไซส์3.03ct.น้ำ93(K)VVS2

ราคา : 465,000 บาท

view_all1


FC505เพชรหยดน้ำไซส์1.01ct.น้ำ91-90(M-N)VVS
FC505เพชรหยดน้ำไซส์1.01ct.น้ำ91-90(M-N)VVS

new

ราคา : 59,000 บาท

view_all1


FC504เพชรหยดน้ำไซส์1.14ct.น้ำ91-90(M-N)VVS
FC504เพชรหยดน้ำไซส์1.14ct.น้ำ91-90(M-N)VVS

new

ราคา : 69,000 บาท

view_all1


FC502เพชรอาเชอร์ไซส์1.14ct.น้ำ98(F)VVS2
FC502เพชรอาเชอร์ไซส์1.14ct.น้ำ98(F)VVS2

ราคา : 175,000 บาท

view_all1


FC501พลอยรูบี้ไลท์ไซส์4.54ct.
FC501พลอยรูบี้ไลท์ไซส์4.54ct.

ราคา : 19,500 บาท

view_all1


FC499ไพลินพม่าSize. 7.41ct.
FC499ไพลินพม่าSize. 7.41ct.

ราคา : 9,500 บาท

view_all1


FC498ไพลินพม่าSize. 11.16ct.
FC498ไพลินพม่าSize. 11.16ct.

ราคา : 8,500 บาท

view_all1


FC497ทับทิมSize. 9.73ct.
FC497ทับทิมSize. 9.73ct.

ราคา : 3,800 บาท

view_all1


FC495พลอยเขียวส่องไซส์13.66ct.
FC495พลอยเขียวส่องไซส์13.66ct.

ราคา : 28,000 บาท

view_all1


FC490พลอยPink Tourmaline ไซส์17.39ct.
FC490พลอยPink Tourmaline ไซส์17.39ct.

ราคา : 12,500 บาท

view_all1


FC486เพชรปริ๊นเซสไซส์1.04ct.น้ำ92(L)VVS
FC486เพชรปริ๊นเซสไซส์1.04ct.น้ำ92(L)VVS

ราคา : 85,000 บาท

view_all1


FC471Orange Sapphire(ซองเจีย)ไซส์5.29ct.
FC471Orange Sapphire(ซองเจีย)ไซส์5.29ct.

ราคา : 15,500 บาท

view_all1


FC467Orange Sapphire(ซองเจีย)ไซส์5.75ct.
FC467Orange Sapphire(ซองเจีย)ไซส์5.75ct.

ราคา : 15,500 บาท

view_all1


FC466Orange Sapphire(ซองเจีย)ไซส์5.74ct.
FC466Orange Sapphire(ซองเจีย)ไซส์5.74ct.

ราคา : 15,500 บาท

view_all1


FC472เพชรปริ๊นเซสไซส์0.42ct.น้ำ98(F)VVS
FC472เพชรปริ๊นเซสไซส์0.42ct.น้ำ98(F)VVS

ราคา : 23,000 บาท

view_all1


FC468บุษราคัมไซส์10.40ct.
FC468บุษราคัมไซส์10.40ct.

ราคา : 12,500 บาท

view_all1


FC462เพชรหัวใจไซส์1.72ct.น้ำ91-92(M-L)VS-SI
FC462เพชรหัวใจไซส์1.72ct.น้ำ91-92(M-L)VS-SI

ราคา : 178,000 บาท

view_all1


FC453ทับทิมพม่าไซส์1.99ct.
FC453ทับทิมพม่าไซส์1.99ct.

ราคา : 58,000 บาท

view_all1


FC452พลอย Sapphire Color Change ไซส์1.60ct.
FC452พลอย Sapphire Color Change ไซส์1.60ct.

ราคา : 8,900 บาท

view_all1


FC450ทับทิมไซส์1.56ct.
FC450ทับทิมไซส์1.56ct.

ราคา : 8,000 บาท

view_all1

แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 20 จาก 97