ph
line2
facebook
ph
line2
facebook

RI3528แหวนทับทิมเพชรล้อมRI3527แหวนทับทิมเพชรล้อม

EA718ต่างหูทับทิมเพชรล้อม
ดูภาพขยาย


EA718ต่างหูทับทิมเพชรล้อม


ราคา: 89,000 บาท

ต่างหูทับทิมเพชรล้อม

ประดับทับทิม2.32ct. , 2.29ct.

ประดับเพชร 24 เม็ด น้ำหนักเพชร2.25ct.

ตัวเรือนทองคำ90%. น้ำหนักชั่งรวมทั้งคู่8.0g.

ขนาดความกว้าง1.7cm.