PD1297จี้หลวงพ่อวัดโกรกกรากเนื้อเงินเลี่ยมทองML989ข้อนาฬิกา Patek twenty 4 WG18K

PD1296จี้เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินเลี่ยมทอง
ดูภาพขยาย


PD1296จี้เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินเลี่ยมทอง


ราคา: 25,000 บาท

จี้เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินเลี่ยมทอง

ตัวเรือนกรอบทองคำ90%.

น้ำหนักชั่งรวมทั้งชิ้น29.2g.

ขนาดความกว้าง3.6cm.

ขนาดความสูง4.4cm.