ML989ข้อนาฬิกา Patek twenty 4 WG18KML987ข้อนาฬิกา Patek 7010/01g. ฝังเพชร

ML988ข้อนาฬิกา Patek 7010/1g.
ดูภาพขยาย


ML988ข้อนาฬิกา Patek 7010/1g.


ราคา: 9,000 บาท

ข้อนาฬิกา Patek 7010/1g.

ตัวเรือนทองคำขาว18K.

มี 7 ข้อ แบ่งขายข้อละ 9,000 บาท