PD1264จี้ร.5เลี่ยมทองPD1262จี้พระครูวุฒิธรรมวิธานเลี่ยมทอง

PD1263จี้สมเด็จพระญาณสังวรเจริญเลี่ยมทอง
ดูภาพขยาย


PD1263จี้สมเด็จพระญาณสังวรเจริญเลี่ยมทอง


ราคา: 4,800 บาท

จี้สมเด็จพระญาณสังวรเจริญเลี่ยมทอง

ตัวเรือนกรอบทองคำ90%

น้ำหนักชั่งรวมทั้งชิ้น10.8g.

ขนาดความกว้าง2.4cm.

ขนาดความสูง3.9cm.